Afilya İlkyardım Eğitim Merkezi

Temel İlkYardım Eğitimi

Temel İlkYardım Eğitimi

Temel İlkYardım Eğitimi

Her yıl ülkemizde 400.000’den fazla kişi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Toplam ölümlerin büyük çoğunluğu dolaşım sisteminde gerçekleşen problemlerden kaynaklanmaktadır. Bu problemler kalp-damar hastalıkları, kalp krizleri, damar tıkanıkları, hipertansiyon ve diğer kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelendiğinde ülkemizde her yıl neredeyse 100.000 kişi erken ve doğru müdahale edildiğinde geri döndürülebilir ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu oranlara 20.000’ne yakın önlenebilir dışsal yaralanmalar, kazalar ve zehirlenmeler gibi hayatını kaybedenleri de düşündüğümüzde Temel İlk Yardım Eğitimi önemi ortaya çıkmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde sağlanan hızlı ve etkin acil sağlık hizmetleri ve yaygınlaşmış ilk yardım eğitimleri sayesinde kalp ve solunum durması yaşanan vakaların %20’si olay yerinde başlayan müdahaleler sayesinde kurtarılmaktadır. Bu sebeple bu ve buna benzer acil durumlarda, kullanımı bu eğitim içeriğinde de yer alan Otomatik Eksternal Defibrilatörler (Şok Cihazları) kullanıldığında sağkalım oranları %50-70’e kadar çıkmaktadır.

Bu eğitimle birlikte; ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleler hakkında bilgi ve beceri kazanımı elde edeceksiniz.

temel ilk yardım eğitimi

Eğitim Süresi

Temel İlk Yardım Eğitimi 2 gün ardışık, 09:00-17:00 saatleri arası toplam 16 saatlik programdan oluşmaktadır. Eğitimin tamamına katılım gereklidir.

Pandemi sebebiyle talebe göre eğitimlerin ilk günü online gerçekleştirilebilir.

Katılımcılardan bununla ilgili görüş alınabilir.

Katılımcı Sayısı

Temel İlk Yardım Eğitimi için grup katılımcı sayısı en az 5 en fazla 21 kişiden oluşmalıdır. Eğitim içeriği yoğun grup çalışması gerektirdiğinden her 7 katılımcı için 1 ilk yardım eğitmeni görevlendirilmektedir.

Eğitim Yeri

Temel İlkyardım Eğitimi, en fazla 21 katılımcının eğitime katılabileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilecekleri masa, sandalye ve sunum alanının ‘U’ şeklinde düzende olan tüm salonlarda gerçekleşebilir. Orta kısımda demonstrasyon yapılabilir, sunum tekniklerine uygun araç ve gereçlerin (projektör, flipchart, yazı tahtası) bulunduğu, her bir katılımcı için 4 m² ve en az 20 m² alanı olan eğitim salonlarında ilkyardım eğitimleri gerçekleşebilir.

Eğitim Programı

 • Genel ilk yardım bilgileri 
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım
 • Otomatik eksternal defibrilatör eğitimi
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
 • Acil taşıma teknikleri
 • Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

Kayıt Evrakları

Temel İlk Yardım Eğitimi katılımcıları için kayıt sırasında kimlik fotokopisi ve fotoğraf gereklidir.

Sertifika Ve Belge Geçerlilik Süresi

Eğitim ve başarılı sınav sonunda katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı 3 (üç) yıl geçerliliği olan sertifika ve kimlik kartı verilir. 3 yıllık sürenin sonunda Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi ile belge geçerlilik süresi 3 (üç) daha uzamaktadır.

Kimler İlk Yardım Eğitimi Alabilir?

18 yaşını doldurmuş olan herkes ilk yardım eğitimi alabilir.

Sınav Organizasyonu

Eğitim içeriğinde de bir çok kez pratiği yapılacak sınavla ilgili organizasyon hafta sonları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından belirlenen sınav salonlarında gerçekleşmektedir. Sınav Acil Sağlık Hizmetleri denetiminde ve merkez eğitmenleri eşliğinde gerçekleşir. Temel İlk Yardım Eğitimi sınavları teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 (iki) bölümde gerçekleşmektedir.

Sınavla İlgili Önemli Uyarılar 

 • Eğitimi günü sınav tarihi belirlenmektedir.
 • Sınav süresi 60 dakikadır ve sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır olmak gerekmektedir.
 • Sınav çoktan seçmeli toplam 20 (yirmi) sorudan oluşmaktadır. Yanlış cevap sayısı doğru cevapları etkilemez.
 • Sınava katılım sağlayacakların yanlarında T.C. kimlik numarası yer alan kimlik, kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılara Sağlık Bakanlığınca 2 (iki) sınav hakkı verilmektedir.
Yardıma mı ihtiyacınız var?

WhatsApp'ta bizimle sohbet edin

Aşağıdaki bilgiler gereklidir.

Bize Ulaşın